Latvijas Mežsaimniecīnba +371 28673006
gints@latvijasmezsaimnieciba.lv